Bästa kund,

Vi är ledsna att vi tyvärr måste meddela dig, att Plusbok.se stängs.

Om du har frågor är du mycket välkommen att kontakta oss.

Stort tack för din lojalitet och din tid som medlem.
Med vänlig hälsning
Plusbok